Cirkevná spojená škola, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 
Hlavná stránka
   
Rozprávka 2006 | Súťaž v šachu | O Alžbetinu ružu | Včielky očami detí | Olympiáda v AJ a NJ | Geografická olympiáda | SOČ | Geografická olympiáda SŠ | Biblická olympiáda | Štúrov Zvolen | Biologická olympiáda | Prvá pomoc | Rozprávka 2007 | "...a slovo bolo u Boha" - 2007 | Olympiáda v anglickom jazyku | Geografická olympiáda2 | Regionálne kolo MLADÝ EURÓPAN | Literárna súťaž 2008 | Súťaže 2008/2009 | Súťaže 2009/2010 | Súťaže 2010/2011 | Súťaže 2011/2012 |

Naše úspechy

Rozprávka 2006

Vo štvrtok 28. septembra 2006 sa naši študenti zúčastnili literárnej súťaže ROZPRÁVKA 2006, ktorá sa uskutočnila v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.


Ceny a umiestnenia našich študentov:

Amália Antolíková (Tercia A) - cena za najtvorivejšie spracovanie témy Ľudovíta Štúra

Silvia Babčáková (Tercia B) - 2. miesto v kategórii súborné rozprávky

Milan Regec (Tercia B) - cena za lyrickú reflexiu

Filip Zubko (Sekunda) - cena za originálny námet

Miriama Monoková (Sekunda) - cena za originálny námet

Petra Vašková (Sekunda) - cena za Nonsens rozprávku v kategórii mladších žiakov

Michaela Čižmárová (Tercia B) - cena za Nonsens roprávku v kategórii starších žiakov

Gabriel Kuľbak (Tercia B) - 2. miesto v kategórii poézia

Nikola Kerlíková (Tercia B) - cena Hnutia za zrušenie ypsilonu

Marianna Konečná (Tercia B) - 2. miesto v kategórii dramatická rozprávka

Kristína Andrejčáková (Tercia A) - 1. miesto v kategórii prozaická rozprávka

Kristína Karabinová (Tercia A) - 1. miesto v kategórii poézia

Simona Hurná (Sekunda) - 3. miesto v kategórii súborné rozprávky

Mária Gazdová (Sekunda) - 2.miesto v katégórii súborné rozprávky

                                           1. miesto v kategórii bábková hra

Štefan Kopčák (Sekunda) - 1. miesto v kategórii súborné rozprávky

Pavol Fečko (Tercia B) - cena knižnice


Blahoželáme!