• Konzultačné hodiny

    •  

      

      Výchovný poradca:

      
      
     PaedDr. Róbert Majzlík

      

      

      

     A začal nový školský rok...

                                                            

                                                            

     Gymnázium Sv. Františka z Assisi patrí v úspešnosti prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium medzi najlepšie. Potvrdzujú to aj výsledky prijatia minuloročných štvrtákov. Dosiahnutý úspech je zúročením hlavne dobrej odbornej prípravy v škole, záujmom samotných žiakov byť úspešný a nenahraditeľnej rodičovskej starostlivosti.

     Všetci štvrtáci, ktorí chcú zodpovedne pokračovať v štúdiu na VŠ, by mali byť v prípravnom období aktívni v získavaní aktuálnych informácií o podmienkach prijatia. Mali by konzultovať s odborníkmi témy prijímacieho konania. Správne sa rozhodnúť pre štúdium na vybranej VŠ, znamená poznať svoje schopnosti, mať potrebné vedomosti, ovládať náročnosť prijímacích skúšok a samotného štúdia na príslušnej VŠ. Tiež je potrebné si vytvoriť určitú predstavu o tom, čo bude mojou náplňou v praxi v prípade úspešného ukončenia VŠ.

     Správne rozhodnutie a úspešná realizácia vášho individuálneho projektu, pre ktorý ste sa rozhodli, je proces náročný. Potrebuje systematický prístup, ktorý je zárukou dobrej prípravy. K tomu vám prajem veľa šťastia, zdravia, trpezlivosť a chuť prekonať všetky prekážky súvisiace s vašou prípravou na vysokoškolské štúdium. 

      

     Milé dievčatá, milí chlapci!

                 Verím, že v našej škole sa snažíme vytvárať prostredie, v ktorom by ste sa dobre cítili, ktoré by vás citovo či intelektovo napĺňalo. Na to je potrebná dobrá vzájomná komunikácia, ktorá je nevyhnutným predpokladom pri prekonávaní každodenných problémov, hlavne v škole aj mimo nej. Správna – účelná komunikácia, t. j. dialóg, je vlastne umenie vyjednávať, byť otvorený, priamy, pravdovravný, ale aj taktný. Je to dôležitá požiadavka súčasnej spoločnosti, v ktorej okrem pozitív rastie aj agresivita a rôzne formy násilia, bezohľadnosť.

     Som presvedčený, milé dievčatá, milí chlapci, že každý z vás sa snaží byť inteligentným, každý z vás chce mať širší spoločenský kontakt s tendenciou budovať si svoju individualitu. K tomu, aby sa vám v tomto správnom, v psychicky náročnom úsilí darilo, mali by ste mať vlastné presvedčenie, názory, postoje, hodnoty a silnú vieru v Boha.

     Prajem vám, aby ste sa v tomto náročnom období dospievania učili utvárať si vlastnú životnú cestu, je to pre vás existenčne dôležité. Len nezabúdajte kým ste boli a kým chcete byť.

     Ak budete potrebovať pomoc či radu nás učiteľov, vždy vám ochotne poradíme, pomôžeme, pretože nám veľmi záleží na tom, aby z vás boli nielen zdraví, vzdelaní, kultúrni ľudia, ale predovšetkým ľudia, ktorí budú ďalej šíriť vieru svojim rodinám, kamarátom, deťom, pretože naša formujúca sa spoločnosť takých ľudí potrebuje.

     Svoje otázky, návrhy, pripomienky alebo aj iné ktoré vás trápia a hanbíte sa o nich osobne porozprávať môžete zasielať na e-mailovú adresu: majzlik(zavináč)mail.t-com.sk. Ak je potrebné, všetko ostane anonymné.

                         PaedDr. Róbert Majzlík 

      

      

     Konzultačné hodiny:     štvrtok  9:50 – 10:35

                                               piatok  10:45 – 11:30 (alebo individuálne podľa dohody).

      

     Kontakt: majzlik(zavináč)mail.t-com.sk      

            

     Email:                         gfa1@post.sk

     Kód školy:                  710214634

     Kód št. odboru:         

                          79025  - 00 gymnázium

                                        - 38 gymnázium - programovanie    

                                        - 05 gymnázium - informatika

                                        - 73 gymnázium - cudzie jazyky