Cirkevná spojená škola, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 
Hlavná stránka
   

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina navyše Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
B - Dramaticko-tanečný krúžok Mgr. Lucia Kentošová
B - Malý záchranár Mgr. Zuzana Hrubovská
B - Počítačový krúžok Mgr. Anna Ďuríková
B - Pohybové hry Mgr. Mária Vargová
B - Športový krúžok PaedDr. Marián Babej
Matematika navyše Ing. Jaroslava Babejová
Matematika navyše Ing. Terézia Mašlanková
Mladý záchranár RNDr.Gabriela Bradovková
Nemčina navyše Mgr. Slavomíra Kisilová
Plavecký krúžok PaedDr. Eduard Nadzam
Počítačový krúžok Mgr. Peter Lojan
Prírodovedný krúžok Mgr. Henrieta Kľučárová
Školská kapela Mgr. Matúš Haňov
Školská knižnica Mgr. Cyril Melničák
Športové hry Mgr. Jozef Tušim
Športovo-turistický krúžok Mgr. Rudolf Kľučár
Športový krúžok - dievčatá Mgr. Ivana Ondo-Eštoková
Športový krúžok - chlapci Mgr. Viliam Jedinák
Tvorivé dielne sr. Consolata

© aScAgenda 2017.0.1047 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017