• Nová www stránka školy

     • Oznamujeme všetkým našim  priaznivcom, že škola má novú webovú stránku, ktorú spravuje PaedDr.Róbert Majzlík. Všetko nové a podstatné nájdete na www.css-vranov.sk

      Ďakujeme za niekoľkoročnú priazeň a návštevy našej prvej stránky.

     • Radostná správa

     • Naši prví absolventi Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove n.T. v týchto dňoch končia štúdium na vysokých školách. Prvou z nich, ktorej chceme všetci úprimne a s radosťou zablahoželať k úspešnému ukončenia štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave je Miška  Hreňová. Aj vám všetkým, naši bývalí absolventi prajeme veľa Božích milostí, naplnenie vašich túžob a snov a tiež pokoj a dobro sv. Františka .

     • Začína sa maturitný týždeň

     • V pondelok sa na našom gymnáziu začínajú maturitné skúšky podľa vypracovaného harmonogramu. Tak ako každý rok, aj teraz začneme sv. omšou, ktorá sa začne o 7.30 hod. Zároveň chceme pripomenúť maturantom, aby si nezabudli priniesť občiansky preukaz. K úspešnému ukončeniu štúdia prajeme všetkým maturantov veľa Božích milostí a hojnosť darov Ducha Svätého.    

     • Pieseň pre svätého otca

     • Dňa 10. mája 2012 sa v kultúrnom dome v Stropkove konala spevácka súťaž cirkevných škôl s názvom Pieseň pre svätého otca. Našu školu reprezentovali štyri žiačky v rôznych kategóriách - Barborka Hrubovská (1.A); Sofia Grittersová (5.A) (pripravovala Mgr. Zuzana Hrubovská); Soňa Metyľová (Kvarta) a Petra Murínová (Kvinta). Prvé tri spomínané dosiahli najlepšie možné umiestnenia, tzv. zlaté pásmo, a duet Petry Murínovej a Soni Metyľovej strieborné miesto. Porota po prvýkrát v histórii udelila aj špeciálne ocenenie nášmu učiteľovi Mgr. Jozefovi Bubnárovi za najlepšiu klavírnu spoluprácu. Riaditeľ školy ďakuje Mgr. Z. Hrubovskej, Mgr. J. Bubnárovi za prípravu žiačok a gratuluje našim reprezentantkám k dosiahnutému výbornému výsledku.

    • Super úspech malých futbalistov
     • Super úspech malých futbalistov

     • Dnes sa chlapci z I. stupňa našej základnej školy zúčastnili krajského kola futbalového turnaja v Kežmarku. Počínali si veľmi dobre, keď v skupine porazili všetkých súperov a prebojovali sa do semifinále. Tam si poradili s rovesníkmi zo Svidníka a postúpili do finále, kde sa stretli s futbalistami zo Stropkova. Našim malým futbalistom už dochádzali sily a vo finálovom zápase nakoniec prehrali a obsadili perfektné 2. miesto. Chlapcom za predvedený výkon blahoželáme a zároveň ďakujeme rodičom, ktorí im pomohli a podporili ich. 

     • Relikvie sv. Konštantína Cyrila

     • Dnes sme si pri sv. omši uctili relikvie sv. Konštantína Cyrila, ktoré boli prinesené do Kostola sv. Františka z Assisi. Počas celého dňa bol relikviár umiestnený nad krstiteľnicou, pripomínajúc nám dar viery od Ježiša Krista prinesený nám našimi vierozvestcami a daný nám cez krstiteľnicu vo sv. krste. Uctiť si relikvie mali možnosť aj žiaci zo štátnych škôl ako aj všetci veriaci.

     • Pracovná porada a pedagogická rada

     • Dňa 7.5.2012 (pondelok) o 13.45 hod. sa uskutoční pracovná porada učiteľov gymnázia a II. stupňa základnej školy. Po pracovnej porade o 14.30 hod. sa uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením a klasifikáciou žiakov maturitných ročníkov.   

    • Tento týždeň sa modlíme za našu školu
     • Tento týždeň sa modlíme za našu školu

     • Tento týždeň sa všetky cirkevné školy našej arcidiecézy modlia za našu školu, keďže v nedeľu slávime sviatok patróna našej školy sv. Dominika Savia. Prosíme všetkých žiakov a rodičov, aby sa modlili spolu s nami za našu školu.

     • Ďalší úspech vo futbale.

     • 26.4.2012

             Naši chlapci pod vedením PaedDr. Bartolomeja Petra, v kategórii mladší žiaci, obsadili z 13 družstiev veľmi pekné 3. miesto, keď v skupine vyhrali tri zo štyroch zápasov a v boji o postup do finále prehrali v semifinálovom zápase s Čaklovom. Svoj najlepší výkon podali na turnaji v zápase o tretie miesto, keď vyhrali 2:1 nad svojimi rovesníkmi zo školy Juh. Chlapci gratulujeme a vďaka za vzornú reprezentáciu školy.

     • Slávici z lavice

     • Dňa 20.4. 2012 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konala spevácka súťaž modernej piesne s názvom Slávici z lavice. Naša škola, pod hudobným a aranžérskym vedením pána učiteľa Bubnára, v nej mala účasť vďaka žiačkam Soni Metyľovej z Kvarty (v 3. kategórii) a Petre Murínovej z Kvinty (4. kategória). Obidve naše žiačky, ako jediné z nášho okresu, budú našu školu i mesto reprezentovať na krajskom kole v Prešove, nakoľko obidve získali vo svojich kategóriách suverénne prvé miesto. Blahoželáme. 

     • Deň Zeme

     • V piatok 20.04. 2012 sa žiaci našej školy spolu s učiteľmi  zapojili do akcie „Vyčistíme si okolie našej školy“, ktorá sa konala pri príležitosti Dňa Zeme. Aj keď nám ráno počasie neprialo, napokon sa žiaci  na 5. a 6. hodine s nadšením pustili do práce. Zbierali odpadky, hrabali lístie, zametali dvor, nosili konáre, okopávali ruže, upravovali terén,  pleli záhony. Každá trieda mala svoju úlohu, ktorú splnila a za krátky čas uprostred dvora stál plný kontajner  odpadu. Odmenou bolo slniečko, ktoré vyšlo spoza mrakov a skvelý pocit z dobrej vykonanej práce. Keďže akcia mala pozitívny ohlas, určite ju uskutočníme aj na budúci rok.

    • Hurá, Hurá, Hurá
     • Hurá, Hurá, Hurá

     •  V utorok 24.apríla 2012 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo futbalového turnaja Mc Donalds Cup 2012 najmladších žiakov ZŠ. Tohto turnaja sa zúčastnili aj žiaci z 1. stupňa našej základnej školy, ktorí nás veľmi milo prekvapili a zo 17 družstiev získali pre CSŠ krásne 1. miesto a tým postúpili po prvýkrát na krajské kolo. O tento úspech sa zaslúžili hlavne žiaci Martin Šviderský, Matúš Jakub, Kristián Polaščík, Benedikt Dilík, Richard Kentoš, Jakub Zubko, Filip Puškár, Ján Demeter, Kristián Bačo a Martin Polák. Ďalší žiaci Tobias Hlad, Leo Jackanič, Samuel Homrok, Daniel Makranský a Šimon Varichaj boli pripravení na striedacej lavičke a tak poskytli kamarátom aj psychickú oporu. Chlapcom sa počas roka venoval pán kaplán Marián Halás na futbalovom krúžku, ale vďaka patrí aj pani učiteľke Lucii Kentošovej a rodičovi našich žiakov pánovi Štefanovi Šviderskému, ktorí zostavili mužstvo. Krajské kolo súťaže sa uskutoční 10. mája 2012 v Kežmarku a samozrejme našim futbalistom prajeme, aby dopadli čo najlepšie. Chlapci bolo to super a ešte raz, veľká vďaka.

     • Výsledky matematickej olympiády

     • Minulý týždeň sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou, kde sme mali svoje zastúpenie. V kategórii Z6 obsadil Maroš Vida (príma) 2. miesto a Miriam Fabianová (sekunda) v kategórii Z7 taktiež 2. miesto. Blahoželáme.  

     • Blahoželanie majsterke Slovenska

     • Blahoželáme žiačke I.AG Petre Serafínovej, členke džudistického klubu vo Vranove nad Topľou, ktorá na Majstrovstvách Slovenska v kategórii junioriek do 52 kg obsadila 1. miesto. 

     • Deň Zeme

     • V nedeľu 22. apríla si pripomenieme Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a začal sa oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.
      Pri tejto príležitosti pripravujeme na našej škole akciu " Vyčistíme si a upravme si okolie našej školy". Táto akcia sa uskutoční 20. apríla 2012, t.j. v piatok na 5. a 6. hodine, na ktorej sa zúčastnia žiaci našej školy spolu s učiteľmi.

     • Vyhodnotenie Pytagoriády

     • V uplynulom týždni organizovalo Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou okresné kolo Pytagoriády, na ktorom našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

      Ján Polák (V.A) - 1. miesto v kategórii P5

      Maroš Vida (Príma) - 2. miesto v kategórii P6

      Júlia Tomášová (Príma) - úspešný riešiteľ v kategórii P6 (11. miesto)

      Miriam Fabianová (Sekunda) - 3. miesto v kategórii P7

      Tomáš Vida (III.A) - úspešný riašiteľ v kategórii P3 (9. miesto)

      Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy. 

     • Hviezdoslavov Kubín 2012

     • V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín nás vzorne reprezentovali títo žiaci:
      Damiána Šandorová - 1. miesto (kategória 5.-7. ročník, poézia)
      Simona Nováková - 2. miesto (kategória SŠ, próza)
      Anna Lukčová - 3. miesto (kategória SŠ, poézia)
      Víťazkám srdečne blahoželáme!

    • Ocenenie učiteľov
     • Ocenenie učiteľov

     • Dňa 28.3.2012 sa v Mestskom kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou konalo oceňovanie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk primátora nášho mesta prevzali ocenenie aj títo naši učitelia: Mgr. Katarína Nemcová, Mgr. Anna Belinská, PaedDr. Lýdia Kľučárová, PaedDr. Eduard Nadzam. Aktuálne fotografie si môžte pozrieť v našom fotoalbume.

     • Rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov na rodičovské zruženie, ktoré sa uskutoční v jednotlivých budovách takto:

      Bernolákova 92 - 18.4.2012 (streda) o 16.00 hod.

      Školská 650 - 19.4.2012 (štvrtok) o 16.00 hod.