• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ

   • Úväzok:
    Fyzika v kombinácii Informatika resp. Matematika
    Dátum nástupu:
    1.9.2013
   • Požiadavky:
    V zmysle Zákona NR SR č. 317/2009
    v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009

    Zoznam požadovaných dokladov :
    Prihláška do výberového konania
    Overené kópie dokladov o vzdelaní
    Profesijný životopis
    Krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list
    Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača

    Prihlášky do výberového konania podávať do 20.júna 2013.
    Môžu sa zasielať poštou na adresu
    Cirkevná spojená škola
    Školská 650
    093 02 Vranov nad Topľou
    alebo osobne na uvedenej adrese

    Informácie aj prostredníctvom č.t.090450915
    alebo mail czsvranov@gmail.com