Cirkevná spojená škola, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 
Hlavná stránka
   

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gfavranov@gmail.com alebo 057/4464281 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ    Mám záujem

Úväzok:Fyzika v kombinácii Informatika resp. Matematika
Dátum nástupu:1.9.2013
Požiadavky:V zmysle Zákona NR SR č. 317/2009
v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009

Zoznam požadovaných dokladov :
Prihláška do výberového konania
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list
Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača

Prihlášky do výberového konania podávať do 20.júna 2013.
Môžu sa zasielať poštou na adresu
Cirkevná spojená škola
Školská 650
093 02 Vranov nad Topľou
alebo osobne na uvedenej adrese

Informácie aj prostredníctvom č.t.090450915
alebo mail czsvranov@gmail.com