Cirkevná spojená škola, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 
Hlavná stránka
   

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hrubovská
I.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Terézia Mašlanková
MŠI Triedny učiteľ Gabriela Mošková
MŠII Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hudáková
MŠIII Triedny učiteľ Mgr. Jana Jedináková
príma Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslava Babejová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Ďuríková
II.AG Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eduard Nadzam
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Kľučárová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Kentošová
III.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Kisilová
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Vargová
kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Róbert Majzlík
kvarta B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Tušim
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Majcherová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marcela Cenknerová
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viliam Jedinák
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Haňov

© aScAgenda 2017.0.1047 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017